Ryszard Balicki
Maciej Bukowski
Agnieszka Chłoń-Domińczak
Helena Chmielewska-Szlajfer
Paweł Dobrowolski
Jakub Drożdż
Antoni Dudek
Jacek Giedrojć
Mirosław Granat
Tomasz G. Grosse
Jarosław Gwizdak
Mikołaj Herbst
Tomasz Kaczor
Maciej Kisilowski
Alicja Pacewicz
Wojciech Przybylski
Arkadiusz Radwan
Łukasz Rozdeiczer
Jan Smoleński
Jacek Sokołowski
Leszek Stypułkowski
Sylwia Sysko-Romańczuk
Marek Tatała
Anna Wojciuk
Artur Wołek
Marcin Zieliński
Fryderyk Zoll
Michał Żabicki
Sylwia Chutnik
Karolina Lewestam
Piotr Siemion
Ziemowit Szczerek
Wolf Linder
Peter L. Lindseth
Kalypso Nicolaidis
Kim Lane Scheppele

Czas na nową umowę Polek i Polaków!

Jak nigdy wcześniej Polska potrzebuje nowej umowy społecznej – jasnych ustrojowych reguł gry, na które zgodzą się obywatelki i obywatele reprezentujący główne nurty polityczne. Grupa 28 ekspertów i ekspertek będących wyrazicielami poglądów od lewicy i liberałów po konserwatywną prawicę przedstawia propozycję demokratycznych zasad funkcjonowania państwa, sformułowanych w przejrzysty i zrozumiały sposób.

Autorzy i autorki przekonują, że kluczem do stabilnej demokracji jest większe zaangażowanie w mechanizmy rządzenia krajem samorządów wojewódzkich i gminnych, a także obywateli. W lekkim i pozbawionym akademickiego żargonu stylu opisują założenia proponowanej umowy społecznej. We współpracy ze znanymi pisarzami i pisarkami, w fabularyzowanej formie pokazują, jak proponowany system działałby w praktyce i co jego wprowadzenie oznaczałoby dla obywateli.

Ta książka jest zaproszeniem do nowego sposobu myślenia o przyszłości naszego kraju i do znalezienia Polski, która pomieści nas wszystkich.