Strona główna > Województwa > Województwo lewicoweWojewództwo lewicowe (zachodniopomorskie)Opracowanie na temat lewicowego województwa marzeń powstało dzięki wsparciu Fundacji Batorego, za które serdecznie dziękujemy. 

Dorota, Piotrek, Seba i Włodek zapraszają Czytelniczki i Czytelników do dyskusji o tym, jak zmienia się zachodniopomorskie. Samorząd województwa kontrolowany jest przez koalicję tworzoną przez polityczki i polityków łączonych jednoznacznie z lewicą, wspartych przez lewicowe skrzydła liberałów i mniejszych partii. Okazuje się, że w tak rządzonym województwie można wprowadzić reformy, do których trudno byłoby przekonać całą Polskę. I dzięki temu najskuteczniej przekonywać do nich resztę kraju!

Zachodniopomorskie stawia przede wszystkim na rozwój usług publicznych, w kontrze do ich narastającej od 2015 roku prywatyzacji, będącej rezultatem preferowanego przez rządzącą wcześniej prawicę przekazywania mieszkańcom gotówki, by nabyli usługi zdrowotne i edukacyjne na rynku. Zachodniopomorska lewica wierzy, że prawdziwą solidarność społeczną i redystrybucję szans na dobrej jakości życie dużo skuteczniej da się realizować w lokalnej społeczności oferując wysokiej jakości szkolnictwo oraz ochronę zdrowia.

Proponowany system ustrojowy nie pozwala jednak na zwiększanie wydatków przez samorządy bez znalezienia dla nich pokrycia w dochodach. Zmusza to rządzącą koalicję do podejmowania trudnych decyzji. Wierzy ona jednak, że likwidując redystrybucję w formie gotówki oraz zwiększając progresywność podatków można obniżyć koszty życia w sposób odczuwalny dla mieszkańców. I tu widzi potencjał przekonania wyborców do swoich pomysłów.

Wychodząc z tego założenia lewicowa większość ogłasza referendum wojewódzkie w sprawie likwidacji programu 500+. Nie będziemy tu zdradzać, jak przebiega kampania i jaki jest rezultat. Z pewnością uruchomi to opór konserwatystów. Dość jednak wspomnieć, że w proponowanym systemie możliwe są rozmaite koalicje sił, do których nie sposób doprowadzić, gdy cała władza jest w Warszawie, a toczona gra polityczna jest zawsze grą o wszystko.

W ramach nowych możliwości okazuje się też, że nareszcie można zwiększyć progresywność podatków PIT i CIT. W końcu też wzorem państw opiekuńczych Europy Zachodniej udaje się wprowadzić sprawiedliwy podatek od nieruchomości tak, by i ta forma inwestycji wybierana przez bogatych mieszkańców nie była wyłączona z systemu solidarności społecznej.

Abstrahując od spraw czysto finansowych lewicowość zachodniopomorskiego realizuje się też w zasadniczym zwiększeniu pozycji związków zawodowych oraz dbałości o prawa pracownicze. Na przykład przedsiębiorcy, którzy dobrze traktują swoich pracowników otrzymują ulgi w CIT. Co najważniejsze jednak, do wspierania lewicowych wartości wykorzystywane są zasoby przejętych przez wojewódzki samorząd spółek Skarbu Państwa.

Także edukacja jest odzwierciedleniem lewicowego przekonania, że szkoła powinna wyrównywać szanse edukacyjne, wydobywać talenty uczniów oraz uczyć ich współpracy. Opracowana w województwie podstawa programowa odchodzi od nauczania “świata pociętego na kawałki”, zamiast tego zapraszając do objaśniania wielkich procesów i ważnych problemów.

Lokalna lewica stawia ponadto na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, reindustrializację, a zwłaszcza na ideę powiązania rozbudowy przemysłu z transformacją energetyczną.