Strona główna > Województwa > Województwo progresywneWojewództwo progresywne (pomorskie)Opracowanie na temat progresywnego województwa marzeń powstało dzięki wsparciu Fundacji Batorego, za które serdecznie dziękujemy. 

Ela i Greg wraz ze swoją pachworkową rodziną przeprowadzają się z Wielkiej Brytanii do Słupska. Tu poznają swoich nowych sąsiadów, Amelię i Maćka, z którymi jadą na wypad do Trójmiasta. Tak zaczyna się dzień, podczas którego dowiedzą się dużo o sobie i przegadają lokalną politykę, w którą niektórzy z nich są nawet pośrednio zaangażowani. 

Pomorze w warunkach nowej umowy społecznej rządzone jest przez siły progresywne. Z perspektywy mieszkańców województwa dowiadujemy się, jak zmienia się ono korzystając z nowych możliwości ustrojowych.

Progresywne Pomorze jest otwarte na wielokulturowość, czerpiąc z tradycji hanzeatyckiej. Jest też otwarte na przybyszów z zagranicy. Dlatego dobrze czuje się tutaj para lesbijek z Petersburga z córką, Białorusin Wala, a także sam Greg i jego syn z pierwszego małżeństwa – Florek. W Pomorskiej Karcie Wojewódzkiej zawarte są zasady polityki migracyjnej oraz integracyjnej. Ta ostatnia traktowana jest w województwie bardzo poważnie.

Pomorze to też innowacyjne rozwiązania przygotowane z myślą o osobach starszych. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii tzw. smart domy ułatwiają życie seniorom. Kluczowy jest jednak aspekt międzyludzki. A ten budują programy, dzięki którym dzieciaki-wolontariusze pomagają osobom starszym. Współpraca ta wykroczyła daleko poza wstępne założenia…

Nie bez trudności postępują natomiast zmiany w prawie rodzinnym. Duży opór napotkała proponowana przez wojewódzki samorząd idea wprowadzenia małżeństw jednopłciowych. Pomysł ten został zablokowany przez odnowiony Trybunał Konstytucyjny, do którego wniosek w tej sprawie skierował prezydent Andrzej Duda. Choć prawnie nie udało się wprowadzić małżeństw jednopłciowych, istniejąca formuła związków partnerskich wsparta jest programem  zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji “Rodzina bez względu na nazwę”.

Samorząd zajął się też materialnym bytem mieszkańców województwa będących w trudnym położeniu. Dzięki Społecznej Agencji Nieruchomości zupełnie zmieniły się warunki wynajmu mieszkań dla tzw. osób ryzykownych. Wsparcie Agencji zapewnia bezpieczeństwo właścicielom nieruchomości oraz stabilność najemcom.

Ważnym tematem pozostaje edukacja, zarówno religia w szkole, jak wychowanie seksualne. Samorządowe województwo działa też na rzecz ułatwienia parom leczenia niepłodności oraz dba o zdrowie reprodukcyjne kobiet. Z rozmów i wątpliwości bohaterów Czytelnicy i Czytelniczki dowiedzą się, jakie możliwości daje w tym zakresie nowa umowa społeczna.

Progresywna polityka na Pomorzu to też preferencje w podatku CIT dla tych przedsiębiorstw, które spełniają wysokie standardy środowiskowe i społeczne. Zmiany w tym obszarze sprawiły nawet, że o Pomorzu pisała międzynarodowa prasa. Stało się to zachętą dla zdolnych polskich emigrantów do powrotu do kraju i włączenia się w te zmiany.