Strona główna > Szczegóły > Podatki regionalnePodatki regionalne

Raport na temat usamorządowienia finansów publicznych powstał dzięki wsparciu Fundacji Wolności Gospodarczej, za które serdecznie dziękujemy. 

>>> Przeczytaj całość raportu o usamorządowieniu podatków dochodowych 

Dyskutując o powierzeniu samorządom większej odpowiedzialności w naturalny sposób zaczynamy dyskusję od zagadnień ustrojowych, fundamentu na którym stać będzie nowy system. W kolejnym kroku skupiamy się na tym jakie zadania, dziś realizowane przez instytucje centralne często bardzo oddalone od efektów swych działań (nie tylko fizycznie), mogą być lepiej realizowane przez władze samorządowe bezpośrednio lub we współpracy z innymi województwami. I chociaż taki punkt widzenia jest zupełnie naturalny – ostatecznie to jakie jest państwo oceniamy przez bardzo praktyczne, czasami wręcz fizyczne efekty jego działania – to jednak w końcu przychodzi czas na potencjalnie najnudniejszą część, hydraulikę systemu, czyli pieniądze. Najlepsze rozwiązania instytucjonalne będą tylko pustymi zapisami, jeżeli nie pójdą za nimi fundusze, a nasze dobre chęci pozostaną tylko tym – dobrymi chęciami.

Nie możemy i nie chcemy uciekać od finansowej strony proponowanych zmian. Sumują się one do najbardziej ambitnej od 1999 roku reformy w strukturze szeroko pojętego sektora publicznego. Celem opracowania jest nadanie tym zmianom wymiaru finansowego. Każde zadanie, którego nowym właścicielem mają stać się samorządowe województwa lub samorządy razem jako wspólnota wspólnot pociąga za sobą wydatki i przychody. Proponowane zmiany wymagają rozwiązań dla problemów w wymiarze finansowym, które w dzisiejszej rzeczywistości nie istnieją lub istnieją w znacznie mniejszym wymiarze. I wreszcie, dzisiejszy system finansów samorządowych daleki jest od perfekcji. Proponowane zmiany są najlepszą od lat okazją do skorygowania przynajmniej niektórych z jego ułomności. W opracowaniu pokazujemy, jak zmieni się sektor publiczny i jak mogłyby wyglądać finanse samorządów, gdyby decentralizacja stała się nagle rzeczywistością.

>>> Przeczytaj całość raportu o usamorządowieniu podatków dochodowych