Kto za tym stoi

Inkubator Umowy Społecznej (IUS) jest stowarzyszeniem stawiającym sobie za cel opracowanie nowych rozwiązań ustrojowych, które stałyby się podstawą trwałego porozumienia Polek i Polaków o różnych poglądach i sympatiach politycznych. IUS skupia aktywistów, naukowców, ludzi kultury, liderów opinii publicznej, samorządowców, innowatorów i przedsiębiorców ze wszystkich szesnastu województw.

IUS nie jest partią polityczną ani nie zamierza się nią stać. Do wzmocnienia ustrojowych instytucji naszego państwa konieczne jest bowiem poparcie Polek i Polaków wspierających różne ugrupowania i partie.

 

Członkowie IUS

Podstawowym celem IUS jest stworzenie przestrzeni do dyskusji o koniecznych zmianach ustrojowych z udziałem osób o bardzo różnych poglądach politycznych i ideowych. Różnice w ocenach politycznych, ideowych i moralnych pomiędzy członkami IUS są autentyczne i bardzo głębokie – członkostwo w IUS w żadnym razie nie implikuje zatem akceptacji dla działań i poglądów innych członków.

Nasza propozycja zmian ustrojowych jest przykładem tego, co nauka prawa publicznego nazywa „umową bez pełnej podbudowy teoretycznej” (ang. incompletely theorized agreement), czyli umową społeczną, którą poszczególne środowiska popierają z odmiennych powodów, bez próby osiągnięcia zgody co do podstawowych założeń filozoficznych. W dobie politycznej polaryzacji taka zgoda społeczna jest koniecznym warunkiem budowy silnych instytucji państwa, rozumianych jako uczciwe dla wszystkich reguły gry, które funkcjonują niejako ponad celami i programami aktorów sceny politycznej.

Zarząd

Zarząd IUS, tak jak całe stowarzyszenie, skupia osoby o głęboko odmiennych poglądach politycznych i ideowych, od lewicowych i centrowych aż po konserwatywne.

dr Helena Chmielewska-Szlajfer
Jakub Drożdż

prof. Maciej Kisilowski
prof. Sylwia Sysko-Romańczuk
prof. Anna Wojciuk

Rada

Rada IUS doradza władzom Stowarzyszenia w wyznaczaniu kierunków działań. Jej pracami kieruje prezydium, w którego skład wchodzą współprzewodniczący:

prof. Ryszard Balicki
prof. Antoni Dudek
Alicja Pacewicz
Wojciech Przybylski
prof. Artur Wołek

Pozostałymi członkami Rady są:

prof. Agata Bielik-Robson
Bogusława Cimoszko-Skowroński
prof. Grzegorz Ekiert
d
r Jacek Giedrojć
prof. Tomasz G. Grosse
mec. Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski
Krzysztof Stanowski
sędzia Jerzy Stępień
Leszek Stypułkowski
prof. Fryderyk Zoll

Komitet Ładu Organizacyjnego i Audytu

Wojciech Przybylski (szef)

Bogusława Cimoszko-Skowroński
dr Jacek Giedrojć

Międzynarodowy Komitet Doradczy

prof. Steven Calabresi, Uniwersytet Northwestern
prof. Julius Horvath, Uniwersytet Środkowoeuropejski
prof. Peter Katzenstein, Uniwersytet Cornell
prof. Hanspeter Kriesi, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji
prof. Peter Lindseth, Uniwersytet Connecticut
prof. Kim Lane Scheppele, Uniwersytet Princeton
prof. Patrick Weil, Uniwersytet Paryski I (Panthéon-Sorbonne)

Dokumenty

Nowa Umowa Społeczna
to projekt realizowany przez
Inkubator Umowy Społecznej.