Strona główna > Województwa > Województwo chadeckieWojewództwo chadeckie (podkarpackie)Grzegorz, Alina, Mirek i Joanna, czwórka osób związanych z polityką samorządową z Podkarpacia, w tajemniczych okolicznościach wpada na pomysł utworzenia lokalnej chadecji. Z połączenia doświadczenia i kapitału politycznego wytrawnych lokalnych liderów oraz świeżości pomysłów, odwagi i merytorycznych kompetencji młodego pokolenia polityków rodzi się zupełnie nowa koncepcja rządzenia tym regionem.

Taka siła polityczna nie miałaby szansy zaistnieć w państwie scentralizowanym i zarazem spolaryzowanym, jak Polska sprzed reformy samorządowej. Podkarpacka chadecja jest tu przykładem umiarkowanej siły politycznej, która mogłaby dojść do władzy pod rządami nowej umowy społecznej.

Bohaterowie dyskutują, w jaki sposób wartości inspirowane społeczną nauką Kościoła katolickiego mogą w pragmatyczny i proeuropejski sposób wspierać rozwój lokalnych wspólnot. Zwłaszcza proponują konkretne rozwiązania zgodne z będącą fundamentem tejże nauki zasadą subsydiarności.

Podkarpaccy chadecy wierzą, że właśnie taki model realizacji katolickich wartości w dłuższej perspektywie najlepiej zabezpieczy osoby wierzące przed możliwym odchyleniem się politycznego wahadła w lewo. Wszak najbardziej konserwatywne regiony Europy Zachodniej, które obroniły się przed sekularyzacją, to obszary państw silnie zdecentralizowanych: Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Jednak ta tradycja łączyć musi się z nowoczesnością!

Swoją proeuropejskość i nawiązania do chadeckich korzeni idei integracji europejskiej uzupełniają szerokimi planami rozwoju współpracy z Ukrainą. Planują zwłaszcza powiązanie zaangażowania w odbudowę Ukrainy z szukaniem synergii w rozwoju gospodarczym województwa. Dolina Lotnicza, będąca dumą regionu, otwiera się dzięki temu na technologie kosmiczne, którymi dysponuje Ukraina.

Obok takich spektakularnych pomysłów, chadecy z Podkarpacia mają plan zająć się na poważnie problemami, z którymi region zmaga się od dawna, a które bardzo obniżają standard życia mieszkańców. Zwłaszcza przedstawiają plan walki z wykluczeniem komunikacyjnym, poprawy jakości edukacji i szkolnictwa wyższego oraz ochrony zdrowia. Zdaniem lokalnych chadeków dla poprawy jakości tych usług przydatna byłaby likwidacja powiatów i zastąpienie ich gminami, będącymi subregionalnymi centrami usług publicznych, albo strefami usług publicznych.

Pod rządami nowej umowy społecznej w różnych regionach można różnie zarządzić zadaniami dziś powierzonymi powiatom. Podobnie różnie można rozstrzygnąć kwestię wyboru samorządowego wojewody. W odróżnieniu od konserwatywnych i progresywnych regionów, Podkarpacie wybiera model wyłaniania samorządowego lidera przez większość w sejmiku. Dowiadujemy się też, jak senat wojewódzki pozwala równoważyć interesy Rzeszowa, Doliny Lotniczej oraz innych obszarów regionu, zdominowanych przez rozdrobnione rolnictwo.