Strona główna > Województwa > Województwo konserwatywneWojewództwo konserwatywne (podlaskie)Magda i Piotr oraz ich rozległa, wielopokoleniowa rodzina zabierają Czytelników w podróż po województwie podlaskim kilka lat po dokończeniu reform samorządowych. Powrót na święta Bożego Narodzenia do rodzinnego domu pod Suwałkami, towarzyszące mu spotkania i rozmowy ilustrują potencjał dla realizacji konserwatywnych wartości w warunkach nowej umowy społecznej.

Historia Magdy, córki przedsiębiorcy z branży spożywczej pokazuje, w jaki sposób prawicowe samorządowe władze Podlasia realizują marzenia polskich konserwatystów o rozwoju gospodarczym kraju, w tym zwłaszcza regionów rolniczych. Przełomowa koncepcja Doliny Rolniczej 4.0 umożliwia rozwój branży spożywczej za pomocą najnowszych technologii. Polityka województwa wspiera firmy rodzinne, małych producentów wyrobów rzemieślniczych, a także agroturystykę.

Z opowiadania Czytelnicy dowiedzą się też, jakie rozwiązania podlaska prawica proponuje w obszarze kultury oraz relacji z Kościołami. Wybory aksjologiczne, w tym zwłaszcza personalizm, a także przyjazny stosunek władz do instytucji religijnych, zarówno katolickich i prawosławnych. uregulowany jest formalnie odpowiednimi zapisami w preambule do Karty Wojewódzkiej.

Te deklaracje znajdują swoje realne odzwierciedlenie w polityce publicznej, która wspiera odpowiednimi ulgami podatkowymi trwałość małżeństwa i jego wyjątkowe znaczenie społeczne. Przyjazne relacje państwo-Kościół owocują też innowacyjnymi programami kształcenia kleryków, które przyciągają kandydatów z całego kraju. Na Podlasiu działa ponadto popularne katolickie radio, a zakaz handlu w niedzielę wzmocniono zakazem sprzedaży alkoholu w ten dzień.

Władze i obywatele realizują też konserwatywne wartości w obszarze edukacji. IPN opracowuje atrakcyjny program do nauki przedmiotu “Historia i teraźniejszość”, który wzbudza podziw i zazdrość innych województw. Samorząd województwa wspiera na prowadzonych przez siebie uczelniach humanistykę. Przede wszystkim jednak, na wzór konserwatywnych regionów w takich krajach jak Szwajcaria i Niemcy, gruntownie dowartościowane zostaje szkolnictwo zawodowe, stając się atrakcyjną alternatywą dla dominującej wcześniej mody na studia wyższe.

Rządzone przez prawicę Podlasie jest otwarte na przybyszów z zewnątrz, o ile zaakceptują oni lokalne wartości. I dotyczy to zarówno sąsiadów z Białorusi, jak i Polaków z innych regionów, którzy witani są tutaj chlebem i solą. Piotr z kolei wyjaśnia, dlaczego Podlasie jest atrakcyjne dla konserwatystów z innych części Polski i dlaczego warto tutaj się przeprowadzić, by swoimi podatkami wspierać prawicowe wartości i prawicową politykę publiczną.

Opowiadanie pokazuje, jak w ramach proponowanych instytucji, zwłaszcza senatu wojewódzkiego, umacnia się pozycja Łomży i Suwałk oraz jak samorząd wojewódzki kontrolowany przez prawicę współegzystuje z samorządem miasta Białystok, kontrolowanym przez liberałów. Nieoczekiwanie też wskazuje perspektywy współpracy z lewicowym województwem zachodniopomorskim.