Strona główna > Szczegóły > ZarządZarząd

Zarząd IUS, tak jak całe stowarzyszenie, skupia osoby o głęboko odmiennych poglądach politycznych i ideowych, od lewicowych i centrowych aż po konserwatywne.

dr Helena Chmielewska-Szlajfer
Jakub Drożdż

prof. Maciej Kisilowski
prof. Sylwia Sysko-Romańczuk
prof. Anna Wojciuk