Strona główna > Szczegóły > RadaRada

Rada IUS doradza władzom Stowarzyszenia w wyznaczaniu kierunków działań. Jej pracami kieruje prezydium, w którego skład wchodzą współprzewodniczący:

prof. Ryszard Balicki
prof. Antoni Dudek
Alicja Pacewicz
Wojciech Przybylski
prof. Artur Wołek

Pozostałymi członkami Rady są:

prof. Agata Bielik-Robson
Bogusława Cimoszko-Skowroński
prof. Grzegorz Ekiert
d
r Jacek Giedrojć
prof. Tomasz G. Grosse
mec. Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski
Krzysztof Stanowski
sędzia Jerzy Stępień
Leszek Stypułkowski
prof. Fryderyk Zoll