Strona główna > Szczegóły > Kto za tym stoiKto za tym stoi

Inkubator Umowy Społecznej (IUS) jest stowarzyszeniem stawiającym sobie za cel opracowanie nowych rozwiązań ustrojowych, które stałyby się podstawą trwałego porozumienia Polek i Polaków o różnych poglądach i sympatiach politycznych. IUS skupia aktywistów, naukowców, ludzi kultury, liderów opinii publicznej, samorządowców, innowatorów i przedsiębiorców ze wszystkich szesnastu województw.

IUS nie jest partią polityczną ani nie zamierza się nią stać. Do wzmocnienia ustrojowych instytucji naszego państwa konieczne jest bowiem poparcie Polek i Polaków wspierających różne ugrupowania i partie.