Strona główna > Szczegóły > Członkowie IUSCzłonkowie IUS

Podstawowym celem IUS jest stworzenie przestrzeni do dyskusji o koniecznych zmianach ustrojowych z udziałem osób o bardzo różnych poglądach politycznych i ideowych. Różnice w ocenach politycznych, ideowych i moralnych pomiędzy członkami IUS są autentyczne i bardzo głębokie – członkostwo w IUS w żadnym razie nie implikuje zatem akceptacji dla działań i poglądów innych członków.

Nasza propozycja zmian ustrojowych jest przykładem tego, co nauka prawa publicznego nazywa „umową bez pełnej podbudowy teoretycznej” (ang. incompletely theorized agreement), czyli umową społeczną, którą poszczególne środowiska popierają z odmiennych powodów, bez próby osiągnięcia zgody co do podstawowych założeń filozoficznych. W dobie politycznej polaryzacji taka zgoda społeczna jest koniecznym warunkiem budowy silnych instytucji państwa, rozumianych jako uczciwe dla wszystkich reguły gry, które funkcjonują niejako ponad celami i programami aktorów sceny politycznej.